A2-Maito

Mitä A2-maito on?

A2-maitoksi kutsutaan lehmänmaitoa, joka sisältää maidon proteiinien beetakaseiinimuodoista A1 ja A2 ainoastaan tyyppiä A2, kun vastaavasti tavanomainen maito sisältää niitä molempia. Puhtaalla A2-maidolla uskotaan olevan positiivisia vaikutuksia terveyteen. Osa kuluttajista on havainnut, että puhtaasta A2-maidosta heille ei aiheudu vatsavaivoja, vaikka niitä esimerkiksi sekamuotoisesta eli tavanomaisesta maidosta aiheutuisi. A1- ja A2-maidon välillä olevan yhden aminohapon eron uskotaan vaikuttavan proteiinin kolmiulotteiseen rakenteeseen ja siten sen erilaiseen käyttäytymiseen ihmisen elimistössä.
Vuonna 2019 julkaistun kiinalaistutkimuksen mukaan tavanomaisen maidon korvaaminen A2-maidolla vähentää vatsavaivoista kärsivien lasten oireita. Viisi päivää A2-maitoa juoneiden 5–7-vuotiaiden koehenkilöiden vatsakivut vähenivät, ulostuskerrat harventuivat ja ulosteiden löysyys väheni verrattuna tavallista maitoa nauttineisiin. Tavanomaista maitoa nauttineiden lasten verinäytteistä löydettiin merkittävästi enemmän merkkejä tulehdustilasta. Myös lasten kognitiiviset kyvyt paranivat: A2-maitoa nauttineet lapset pärjäsivät paremmin ajattelu- ja havainnointikykyä mittaavissa testeissä (Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition: September 2019 - Volume 69 - Issue 3 - p 375-382).

A2-maidolla on paljon kysyntää maailmalla ja sitä myös tuotetaan paljon erityisesti Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Kiinassa ja Iso-Britanniassa. Suomessa A2-maitoa tuotetaan vielä vain vähän.

Miten A2-maitoa saadaan?

Jos lehmä on perinyt saman maidon proteiinin betakaseiinimuodon molemmilta vanhemmiltaan, tuottaa se maitoonsa vain yhtä betakaseiineihin lukeutuvaa proteiinia. Jos lehmä on perinyt vanhemmiltaan kaksi eri muotoa, se tuottaa maitoonsa kahta eri betakaseiineihin lukeutuvaa proteiinia. Lehmä voi siis olla perimältään beetakaseiinityyppiä A1A1, A1A2 tai A2A2. Tuottaakseen A2A2-maitoa, on lehmän pitänyt periä kyseinen proteiinimuoto molemmilta vanhemmiltaan. Kun maito on kokonaan tyyppiä A2A2, puhutaan A2-maidosta.